Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Happy Sweet Life Bt. (székhely: Zsámbok, Szent László u. 22. Cégjegyzékszám: 13-06-057247; Adószám: 22135887-2-13; e-mail: aszaltgyumolcsok@gmail.com; telefonszám: +36 (70) 381-6993, a továbbiakban: HSL) által üzemeltetett www.aszaltgyumolcsok.hu oldalon elérhető termékek (a továbbiakban: Termékek) ügyfelek (a továbbiakban: Ügyfél) általi megvásárlási feltételeit tartalmazza.

HSL mint az aszaltgyumolcsok.hu online kereskedelmi oldal üzemeltetője fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról a HSL rövid felhívás formájában tájékoztathatja Ügyfeleit, amelyet az aszaltgyumolcsok.hu erre a célra szolgáló felülete, a HSL által küldött hírlevél vagy valamennyi Ügyfélnek a saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a jelen ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

1.     Az alábbi fogalmak a jelen ÁSZF -ben a következők szerint értelmezendők:

HSL jelenti a Happy Sweet Life Bt. magyar székhelyű gazdasági társaságot (székhely: Zsámbok, Szent László u. 22. Cégjegyzékszám: 13-06-057247; Adószám: 22135887-2-13);

Felhasználó: az a természetes személy vagy jogi személy, aki az aszaltgyumolcsok.hu oldal tartalmához hozzáfér;

Ügyfél: az a Felhasználó, aki az aszaltgyumolcsok.hu oldalon regisztrál, felhasználói fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: Saját fiók).Természetes személyek esetén ennek feltétele a 18. életév betöltése.

Vásárló: az az Ügyfél, aki az aszaltgyumolcsok.hu oldalon a Saját fiókon keresztül megrendelést adott le.

Saját fiók: az Ügyfél az aszaltgyumolcsok.hu oldalon regisztráció útján Saját fiókot hozhat létre, neve, e-mail címe és jelszó megadásával.  Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül megrendelést ad le az aszaltgyumolcsok.hu-n, a HSL részére, a megrendelés során megadott adatokkal Saját fiókot hoz létre.

A Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során és a megrendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat.

A Felhasználó a regisztráció során és az Ügyfél a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. Amennyiben a HSL tudomására jut, hogy a Felhasználó/Ügyfél által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet az aszaltgyumolcsok.hu használatából kizárni;

Kedvencek: az aszaltgyumolcsok.hu-n az Ügyfélnek lehetősége van egyéni terméklistákat összeállítani;

Lista: a Kedvencek menüben összeállított terméklista, amelyben összegyűjtött termékeket az Ügyfél később a Kosárba helyezheti és megrendelheti.

Weboldal: a www.aszaltgyumolcsok.hu oldal és aloldalai;

Termék: minden olyan a HSL által eladásra kínált termék, amely vonatkozásában az Ügyfél a Weboldalon a megrendelését leadhatja;

Szerződés: az Eladó és a Vásárló között a Weboldalon megjelenített termékek megvásárlása tárgyában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre.

Tartalom:  Minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Weboldalon látható és hozzáférhető. Minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet az Eladó a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld. Az Eladóval partneri kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa nyújtott szolgáltatásra (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat) vonatkozó adatok, információk, árak.

Hírlevél: elektronikus úton (e-mail) a HSL által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött kereskedelmi üzenet, kommunikáció, amely az aszaltgyumolcsok.hu oldalt érintő változásokról/újdonságokról, az aszaltgyumolcsok.hu-n megjelenített Termékekről, kedvezményekről tájékoztat és nyújt információt.

Megrendelés: a Vásárló Weboldalon található egy, vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz az Eladónak, amelyet az Eladó e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít.

Kosárérték: egy Megrendelésben egy adott Eladótól megrendelni kívánt Termékek vételárának összege csökkentve az Ügyfél által felhasznált/igénybe vett kedvezménykupon értékével, azaz az Ügyfél által a Megrendelés leadását követően az adott Eladó részére fizetendő végösszeg.

Értékelés: Ügyfél által a Termékről írt, a terméklapon megjelenített vélemény.

Minősítés: a Termékkel kapcsolatos elégedettséget kifejező, a terméklapon csillagok formájában megjeleníthető értékelési forma.

Hozzászólás: a terméklapon megjelenített vélemény vagy megjegyzés, mely egy Értékeléshez vagy egy másik hozzászóláshoz kapcsolódik.

2.     MEGRENDELÉS

A Weboldalon történő Megrendeléshez az Ügyfélnek a Weboldalon Saját fiókot kell létrehoznia neve, e-mail címe, felhasználó neve, és jelszó megadásával.

Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül Megrendelést ad le az aszaltgyumolcsok.hu-n, a  HSL részére, a Megrendelés során megadott adatokkal Saját fiókot hoz létre.

Megrendelés leadása

Az aszaltgyumolcsok.hu weboldalon keresztül az Ügyfél Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.

Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést (ajánlat).

A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte

Eladó a véglegesített Megrendelést e-mailben igazolja vissza, amely visszaigazolás az Ügyfél ajánlatának elfogadását vagy elutasítását tartalmazza. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést elutasítsa, vagy az abban szereplő Termékek mennyiségétől – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót e-mailen értesíti. Ilyen esetben az Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti.

HSL a vételár visszafizetését az alábbi módokon vállalja:

– Ha a Vásárló a Megrendelést banki átutalással vagy utánvétellel egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg;

Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról az Eladó részére.

Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni az Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

A www.aszaltgyumolcsok.hu weboldalt a Magyar székhelyű Happy Sweet Life Bt. gazdasági társaság üzemelteti. Egyes, az oldalról történő vásárlás (Megrendelés) esetében a hatályos magyar jogszabályok értelmében a Nemzeti Adó-és Vámhivatal EKAER (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer) számot kérhet a vásárlótól. Az EKAER szám megszerzése a vásárló (mint Címzett) kötelessége és felelőssége, mint ahogyan a hatályos magyar jogszabályok betartása is. Mindebből következik, hogy ezen jogszabályok megsértéséből eredő következményekért a Vásárló felel.

Az EKAER számnak a www.aszaltgyumolcsok.hu részére történő elküldése érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot a www.aszaltgyumolcsok.hu elérhetőségeinek valamelyikén.

Az Eladó – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben:

– amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;

– ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését.

3.     SZÁLLÍTÁS

Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást végző, partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített magyarországi szállítási címre eljuttatja.

Az Eladó biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elküldését.

Az Eladó a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja.

Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás költségéről a Megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Weboldal erre szolgáló felületein. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára 1-3 nap (kivéve a liofilizált termékek, azok esetében kb 2 hét) – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az Eladó, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása  esetén.

A Vásárló a Termék szállítását az MPL futárszolgálattal végzi.

A Termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt Termékek kézbesítésekor a futár jelenlétében történik a Vásárló által. Ennek keretében a Vásárló a csomag kibontásával egyidejűleg a futár jelenlétében köteles meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról. Amennyiben a Vásárló a csomag kibontásakor észleli, hogy a Termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, köteles a Termék, illetve Termékek átvételét megtagadni és a Terméket a futárral visszaküldeni.

5.     SZÁMLÁZÁS

A Weboldalon szereplő Termékek árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t, valamint a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek esetén a környezetvédelmi termékdíjat.

Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Megrendelésben meg van jelölve. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a megrendelt Termékeket illetően, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes adatot és információt.

A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az Eladó – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékekről. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.

HSL által értékesített Termékek megrendelése esetén a Vásárló részére a fizetendő szállítási díjról külön számla kerül kiállításra az pontban foglaltaknak megfelelően.

HSL az értékesített Termékekről szóló számlát elsősorban elektronikus úton bocsátja a Vásárló rendelkezésére. A kiállított számla elektronikus formában elérhető az Ügyfél Saját fiókjából, illetve elektronikus üzenet (e-mail) formájában az elérési link megküldésre kerül  a Saját fiókban megadott e-mail címre.

Az Ügyfél felel a Saját fiókjába történő belépésért, annak adott esetben történő automatikussá tételéért és a belépéshez szükséges jelszó meghatározásáért. megadásáért valamint annak harmadik személy részére történő esetleges továbbításáért, hozzáférhetővé tételéért. Az abból eredő mindennemű felelősség az Ügyfelet terheli. A Saját fiókból leadott megrendelésért és az ahhoz kapcsolódó mindennemű, ügyféloldali  tevékenységért a  Saját fiók tulajdonosa felel, a HSL e-tekintetben felelősségét kizárja.

6.     ELÁLLÁS, TERMÉKEK AMELYEKRE NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS JOGA

A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni. Erről részletesen ITT olvashat.

A Szerződéstől való elállás joga, illetve a termék-visszaküldés nem gyakorolható az alábbi esetekben:

a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;

romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében;

olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Termékkel;

Termékeink jellegéből fakadóan csak bontatlan csomag esetén élhet az Ügyfél az elállás jogával.

7.     JÓTÁLLÁS

Minden HSL által értékesített Termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással. A HSL a Weboldalon új, eredeti csomagolású, ellenőrzött forrásból származó Termékeket, gyártói engedéllyel forgalmaz.

HSL  által értékesített Termékek csomagolásán minden esetben feltűntei a jótállási időt.

8.     FELELŐSSÉG

Az Eladó nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered.  Az Eladó nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.

9.     AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELEZÉSEK

A Weboldalra bármely Ügyfél beléphet. A HSL fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével a HSL-nek kárt okozhat. Ezen esetben az Ügyfél az elérhetőségeink valamelyikén érdeklődhet a korlátozás(ok) okairól.

Amennyiben egy adott internethálózatról a HSL megítélése szerint az átlagosnál nagyobb forgalom érkezik, a HSL fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt látogató Ügyfelek számára „captcha” típusú kód használatát vezesse be, a Weboldal tartalmának és valamennyi információjának a védelme érdekében.

A Weboldalon feltüntetett Tartalom, különösen a Termékek leírására használt információ nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk. Az Ügyfél részére bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy az Ügyfél által belépés, böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi az HSL szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító HSL alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét, ezen Tartalom vonatkozásában.

10.     SZELLEMI TULAJDON

A Tartalom a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten a HSL tulajdonát képezi és a HSL ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.

Az Ügyfél a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl az Ügyfél – a HSL kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni.

Bármely Tartalom, amelyhez az Ügyfélnek hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik.

11.   TITOKTARTÁS

Az Ügyfél által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁSZF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.

Az Ügyfél a Megrendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos hozzájárulás nélkül.

Azzal, hogy az Ügyfél információkat és adatokat közöl a Weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való korlátlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogot.

Az Ügyfél azzal, hogy az aszaltgyumolcsok.hu-n Saját fiókot hoz létre/Megrendelést ad le, bekerül a HSL adatbázisába, így a hatályos jogszabályoknak megfelelően és azok keretei között hozzájárul, hogy a HSL partnerei a szerződéses kötelezettségek, különös tekintettel a Megrendelés és szállítási igények teljesítése érdekében felvegyék vele a kapcsolatot, így részükre a HSL az ügyfél- adatokat továbbíthassa.

12.     HÍRLEVÉLFELIRATKOZÁS

Az Ügyfélnek lehetősége van feliratkozni a HSL hírlevél- szolgáltatására, amellyel hozzájárul, hogy a HSL közvetlen üzletszerzési céllal hírlevelet és ajánlatokat küldjön részére. A hírlevél feliratkozással összhangban az Ügyfél elolvasta és elfogadta a HSL Adatvédelmi tájékoztató oldal alatt rögzített adatvédelmi irányelveit.

Az Ügyfél bármikor leiratkozhat a HSL Hírlevelekről az alábbi módon:

a hírlevelekben leiratkozási linkre kattintva;

13.   ÉRTÉKELÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK

A Megrendelést követően a Vásárlótól az Eladó az általa megvásárolt Termék értékelését kérheti, a részére a Saját fiókjában megadott e-mail címére küldött e-mail útján. Ezen értékeléssel a Vásárló elősegíti más Ügyfelek megfelelő tájékoztatását, részletesebb termékleírások készítését. Az értékelés leadása önkéntes, az Eladó nem vállal kötelezettséget a leadott értékelések mindenkori elemzéséért és megjelenítésért.

Az Értékelések, Hozzászólások, lehetnek pozitív vagy negatív jellegűek és a termék tulajdonságaival vagy használatával kapcsolatosak.

Az Értékelés/Hozzászólás feltöltésével a Felhasználók hozzájárulnak, hogy ezt a tartalmat akár módosítva, moderálva a Weboldal üzemeltetője, felhasználja promóciós és/vagy bármely egyéb célra.

Az Értékelés/Hozzászólás feltöltésével a Felhasználó elfogadja az alábbi moderációs alapelveket, és az Értékelés/Hozzászólás megírásakor ezeket betartja:

– a Felhasználó kizárólag a Termék leírásával, annak használatával kapcsolatos információkat oszthat meg. Konkrét Megrendelés teljesítésével, kedvezményes ajánlatokkal összefüggő információk megosztása tilos;

– az Értékelés/Hozzászólás megfogalmazása kizárólag magyar nyelven történhet;

– tilos a gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas kifejezések használata, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek és hivatkozások megosztása;

– a Felhasználó köteles az arra vonatkozó, megfelelő kategóriába feltölteni Értékelését/Hozzászólását;

– a Felhasználó felel azért, hogy az általa közzétett információ valós, helyes, nem tartalmaz megtévesztő információkat, és nem sérti mások jogait;

– az Értékelésekben/Hozzászólásokban tilos reklámot, hirdetést, az Eladó tevékenységével megegyező weboldalak, cégek elérhetőségét, valamint személyes adatokat közzétenni;

– az Értékelés/Hozzászólás az Ügyfél tájékoztatására szolgál, az Eladóval történő kommunikációra nem használható. Erre a célra az Eladó elérhetőségei szolgálnak;

A fenti moderálási alapelvek megsértése esetén az Eladó jogosult a Felhasználó értékelését részben vagy egészben törölni.

Az Értékeléshez az Ügyfél egy, az adott Termékkel kapcsolatos Minősítést is hozzárendelhet. Az Értékelések a hozzájuk tartozó Minősítésekkel együtt befolyásolhatják a Termék általános megítélését. A Minősítés szubjektív értékelés, amely során a Vásárló számokban (egytől ötig jelölhető csillagokkal) fejezheti ki a Termékkel kapcsolatos véleményét.

Az Értékelésekkel és Hozzászólásokkal kapcsolatban felmerülő bármely panasz, kifogás a jelen ÁSZF-ben rögzített elérhetőségek bármelyikén jelezhető az Eladó felé. Eladó fenntartja a jogot, hogy a kifogásolt Értékelést és Hozzászólást törölje, valamint felfüggessze az érintett Felhasználó jogát az Értékelések/Hozzászólások feltöltésére vonatkozóan.

14.   VIS MAIOR

E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, az HSL-t érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi HSL számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.

A felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

15.   ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

A fogyasztókra vonatkozó jogszabályok tekintetében (különösen, de nem kizárólagosan jótállás, szavatosság, elállás) a magyar jog az irányadó.

A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU alatt található online vitarendezési platformon keresztül.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: https://bekeltet.bkik.hu/ ; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31.

A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: https://jarasinfo.gov.hu/.

HSL és az Ügyfelek közöttük esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket megoldás céljából az illetékes hatóság elé kell terjeszteni.

Utolsó módosítás: 2018. február 23.

Shopping Cart
Scroll to Top