Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Ezen adatvédelmi tájékoztató a következő honlap által gyűjtött és kezelt adatokra vonatkozik: https://www.aszaltgyumolcsok.hu.

A fent említett honlap böngészésének, megfelelő használatának, egyes szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a személyes adatok, személyazonosító adatok és személyazonosításra nem alkalmas adatok kezelésére vonatkozó, jelen  ,,Adatvédelmi tájékoztató” -ban foglaltakat a felhasználó elfogadja.
A természetes személyek személyes adatait az itt leírtakon túl (is) minden esetben a GDPR – AZ EUROPAI PARLAMENT ÉS TANACS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – alapján kezeljük.

Adatkezelő és adatfeldolgozó

Smiley Süti Kft. (székhely: Zsámbok, Szent László u. 22. Cégjegyzékszám: 13-09-165522; Adószám: 24680637-1-13; e-mail: aszaltgyumolcsok@gmail.com; telefonszám: +36 (70) 381-6993)

Személyes adatok, amiket gyűjtünk és tárolunk

Személyes adat – Tárolás célja – Tárolás jogalapja:

Felhasználó név – felhasználó azonosítása, weboldal használhatósága – felhasználó előzetes és önkéntes hozzájárulása

Jelszó – felhasználó azonosítása, weboldal használhatósága – felhasználó előzetes és önkéntes hozzájárulása

E-mail cím – felhasználó azonosítása, kapcsolat tartás a felhasználóval – felhasználó előzetes és önkéntes hozzájárulása

Név – kapcsolat tartás, számla illetve szállító levél kiállítása – felhasználó előzetes és önkéntes hozzájárulása

Postai cím – kapcsolat tartás, számla illetve szállító levél kiállítása – felhasználó előzetes és önkéntes hozzájárulása

Számlázási név – kapcsolat tartás, számla illetve szállító levél kiállítása – felhasználó előzetes és önkéntes hozzájárulása

Számlázási cím – kapcsolat tartás, számla illetve szállító levél kiállítása – felhasználó előzetes és önkéntes hozzájárulása

Telefonszám – kapcsolat tartás, számla illetve szállító levél kiállítása – felhasználó előzetes és önkéntes hozzájárulása

IP cím – weboldal biztonságos üzemeltetése, kártevők kiszűrése – felhasználó előzetes és önkéntes hozzájárulása

Személyes adat tárolásának időtartama:

A személyes adatok minden esetben a törvényi kötelezettség teljesítéséig előírt időtartamig (mint pl.: adótörvények), vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig lesznek tárolva.

Általános információk, jognyilatkozatok:

Soha nem küldök kéretlen reklámlevelet (spamet).

Bármikor  leiratkozhat a tőlünk kapott  levelekről,  ha ezt az igényét  jelzi az aszaltgyumolcsok@gmail.com e-mail címen, vagy a hírlevelekben megtalálható leiratkozás gombra  kattint.

A Smiley Süti Kft. külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

A weboldalakon szerepelhetnek olyan hivatkozások (linkek), amelyek –  kattintás útján  – más adatkezelő által üzemeltetett weboldalakra viszik a látogatókat. Ezen oldalak a Smiley Süti Kft.-nek nem állnak ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint  személyiségi  jogokkal  kapcsolatos eljárásáért Smiley Süti Kft. semmiféle felelősséget nem vállal. Ilyen esetekben – ha szükségét érzi – olvassa el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével  kapcsolatban.

Az úgynevezett ,,Social média” funkciók (pl.: ,,like gomb”) cookie-kat használnak, amelyeket harmadik fél kezel, melyekről továbbiakat az adott funkció mögött álló portál felületén tudhat meg.

A Smiley Süti Kft. által üzemeltetett weboldalak szolgáltatásainak igénybevétele az adatkezeléshez és az adatok tárolásához történő hozzájárulásnak minősül.

A weboldalakat üzemeltető Smiley Süti Kft. jelen Adatvédelmi tájékoztató tartalmi elemeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jelen tájékoztatóban összefoglaltak a weboldalak minden felhasználójára – bárminemű megkülönböztetés nélkül – érvényesek.

A Smiley Süti Kft. számára kiemelt fontosságú cél a weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes és nem személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának a biztosítása. A Smiley Süti Kft. a látogatók személyes, nem személyes adatait is bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról és megteszi azon technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek a  vonatkozó előírások érvényre juttatásához szükségesek.

Határon túli adatáramlás: Az általunk gyűjtött információk nem kerülnek az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre.

A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában: A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a fentiekbe sorolható esetekben minden esetben írásban, papír alapon kérjük  a szülői felügyeletet gyakorló hozzájárulását a gyermek személyes adatainak kezeléséhez. Ezen nyilatkozatot az aszaltgyumolcsok@gmail.com e-mail címre kérjük elküldeni.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: httpss://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Az adatokat a Googla Analytics-el, a Packeta csomagküldő szolgáltatóval, valamint a Tárhely.eu tárhely szolgáltatóval osztjuk meg.

A Google LLC székhelye:

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043,
USA (Amerikai Egyesült Allamok)

A Packeta székhelye:

Név: Packeta Hungary Kft.
Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép.
Levelezési cím: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép.
Adószám: 25140550-2-41
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-202186

A Tárhely.eu:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Adószám: 14571332-2-42

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

Tájékoztatáshoz való jog: Érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet Smiley Süti Kft.-től a személyes adatai kezeléséről, illetve arról, hogy egyáltalán kezel e Smiley Süti Kft. adatot önről. Smiley Süti Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került –  arról, hogy kik  és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatok helyesbítéséhez való jog: Érintett az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy Smiley Süti Kft. a személyes adatait helyesbítse. A kérésének Smiley Süti Kft. legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.                                                                              ,

Az adatok törléséhez való jog: Érintettnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek Smiley Süti Kft. legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha Smiley Süti Kft.-t törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban Smiley Süti Kft. jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Az adatok zárolásához való jog: Ön kérheti, hogy Smiley Süti Kft. zárolja a személyes adatait, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adathordozhatósághoz való jog: E joga alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az interneten megvalósuló adatkezelések kapcsán nem elegendő a törléshez való jogot biztosítani, hiszen az adatok nem csak egy adatkezelőnél rögzülnek, hanem sok más adathordozón is, ezentúl a keresőmotorok a korábban tárolt verziókat is elérhetővé teszik. Az új általános adatvédelmi rendelet szabályai értelmében az internet sajátosságaira tekintettel azt is lehetővé kell tenni, hogy az adatalany az adatok minden lehetséges elérési pontján töröltethesse azokat, hiszen csak ez vezet el a tényleges  joggyakorláshoz.

A tiltakozás joga: Smiley Süti Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és  döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha Smiley Süti Kft. az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A profilalkotás és az automatizált adatkezelés elleni tiltakozás: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a  profilalkotást is –  alapuló  döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben  érintené.

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrzi.

További információk

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben érintett szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti.

  • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • Telefon: 0613911400
  • Fax:0613911410
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • Honlap: https://www.naih.hu

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz is fordulhat.

Shopping Cart
Scroll to Top